190122 – Tolvte ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
22. januar 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på Kommuneqarfik Sermersooqs Østgrønlandske turismepulje
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv
Høringssvar
Beslutninger
Forslag om fornyelse af tilskudsregler
Valgbestyrelse
Politikerforslag om Narhvalskvoter
Sermersooq Business Councils Erhvervsplan 2019
Verdensmålsstrategi for Kommuneqarfik Sermersooq
Anmodning om forlængelse af orlov fra Kommunalbestyrelsen
Forslag til etablering af bolværk mod storisen i Kulusuk
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat