190121 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
19. januar 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Status på handicapsektorplan (2021)
Orientering om MISIs nye arbejdsgange
Forlængelse af midlertidig lukning af børnehavestue i Paamiut
Forslag til skolernes ferieplaner for skoleåret 2022/2023
Opdatering af kompetencefordelingsplanen
Lukket
Lukket
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat