190114 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
10. januar 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Nyt ledelsesgrundlag for Kommuneqarfik Sermersooq
Beslutninger
Fordeling af puljemidler 2019 Tasiilaq Lokaludvalg
Fordeling af puljemidler 2019 Paamiut Lokaludvalg
Fordeling af puljemidler 2019 Ittoqqortoormiit Lokaludvalg
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Café / Hotel i Paamiut
Ansøgning om alkoholbevilling type A til salg af alkoholholdige drikke til Brugseni Natalie
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Restaurant Tullemut, Restaurant Kristinemut og Minimutten
Sager til Kommunalbestyrelsen
Høringssvar
Høringssvar
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning
Vedtægter
Forslag om fornyelse af tilskudsregler
Verdensmålsstrategi for Kommuneqarfik Sermersooq
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat