19.04.2022 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
19. april 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsip ataatsimiittarfiani
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen
Løbende orientering om Handicaprådets møder
Høringssvar vedrørende Forslag til ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
Regnskab og årsrapportering for Kofoeds Skole Nuuk 2021
Bevilling af STU ophold i Danmark
Status på Paamiutaftalen 2022
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat