181218 – EO møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
18. december 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Forslag om fornyelse af tilskudsregler
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat