181213 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
13. december 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Foodlab
Opdatering af kompetenceplan
Beslutninger
Fordeling af puljemidler 2019 Nuuk Lokaludvalg
Fordeling af Bygdepulje 2019 til forskellige formål
Politisk mødekalender for 2019, beslutning af udvalgsrejse
Høringssvar
Sager til Kommunalbestyrelsen
Status på Kommuneqarfik Sermersooqs Østgrønlandske turismepulje
Sermersooq Business Councils Erhvervsplan 2019
Valgbestyrelse
Forslag om fornyelse af tilskudsregler
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat