181206 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
6. december 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på etablering af Ungecenter
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Opdatering af kompetenceplan
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat