181204 Ordinært Møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
4. december 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om 3. kvartal
Orientering om fremtidens idrætsfaciliteter i Kommuneqarfik Sermersooq
Implementering af undervisning i trommedans i folkeskolen i Tasiilaq
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Forslag om fornyelse af tilskudsregler
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat