181126 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
30. november 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddeleser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til Kommuneplantillæg 4A9-1, Uppittalik Qinngorput
Kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk/ Narsarsuaq, Nuuk
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat