181126 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
30. November 2018 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

<p><strong>Medlemmer</strong></p> <p>Justus Hansen (D), formand</p> <p>Harald Bianco (IA)</p> <p>Charlotte Pik&eacute; (IA)</p> <p>Mala H&oslash;y-K&uacute;ko (S)</p> <p>Laura Taun&acirc;jik (S)</p>

Charlotte Pike er med over telefon.

Alex Nørskov er med fra Forvaltningen.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes.

Meddeleser

Sagsfremstilling

Beslutning

<p>2a. Meddelelser fra formanden</p> <p>2b. Meddelelser fra forvaltingen</p>

Ingen meddelelser fra hverken formanden eller forvaltningen.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen orienteringer.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen beslutninger.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Forslag til Kommuneplantillæg 4A9-1, Uppittalik Qinngorput
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk/ Narsarsuaq, Nuuk
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

<p>Intet under eventuelt.</p>

Laura Taunâjik (S): Grundet de tekniske udfordringer vi ofte har på østkysten, ønskes der at dagsorden udsendes på mail, samtidig med at dagsorden frigives.

Ønsker at udvalgsrejsen til Paamiut ultimo august rykkes af personlige årsager.

Tak for godt samarbejde på tværs af partifarver og tak til ny formand samt den gamle for godt arbejde. God jul og godt nytår til alle.

Mala Høy-Kúko (S): Ønsker status på afslåede indstillinger/forslag fra sidste Kommunalbestyrelsesmøde.

Harald Bianco (IA): Tak for året og samarbejde uden for partifarverne og dejligt med repræsentanter fra Tasiilaq i alle udvalgene.

Jeg ønsker jer det bedste fremover, god jul og godt nytår.

Justus Hansen (D): Det er vigtigt at koncentrere sig om hele kommunen, men synes vi har godt samarbejde herom.

Personligt vil jeg arbejde på, at kunne svare her og nu på diverse spørgsmål og være bedre til at give info.

Tak til forvaltningen for at være åbne og godt samarbejde.

God jul og godt nytår.

 

 

 

 

 

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Beslutning

<p>Ingen lukkede punkter.</p>

Ingen lukkede punkter.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendelse referat 15.52.