181120 – Ellevte ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
20. November 2018 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

<p><strong>Medlemmer</strong></p> <p>Asii Chemnitz Narup (IA)</p> <p>Charlotte Pike (IA)</p> <p>Charlotte Ludvigsen (IA)</p> <p>Uju Petersen (IA)</p> <p>Harald Bianco (IA)</p> <p>Inge Olsvig-Brandt (IA)</p> <p>Rasmine Geisler (IA)</p> <p>Knud Mathiassen (IA)</p> <p>Henrik Rachlev (IA)</p> <p>Randi Vestergaard Evaldsen (D)</p> <p>Justus Hansen (D)</p> <p>Mala H&oslash;y K&uacute;ko (S)</p> <p>Peter Davidsen (S)</p> <p>Thiiooq Knudsen (S)</p> <p>Ane Egede Math&aelig;ussen (S)</p> <p>Jens Kristian Berthelsen&nbsp;(S)</p> <p>Rolf Pike (S)</p> <p>Laura T&aacute;unajik (S)</p> <p>Michael Rosing (Sam)</p>

Justus Hansen (D) har meldt afbud, Nadia Olsen (D) er indkaldt som suppleant

Harald Bianco (IA) er med over telefon.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes med ændringer.

 

Meddelelser

Sagsfremstilling

<p>2a. Meddelelser fra borgmesteren</p> <p>2b. Medelelser fra de st&aring;ende udvalg.</p>

2.a

 1. D. 3. oktober var borgmesteren indkaldt til IBA-koordineringsmøde om Rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat.
 2. D. 12. oktober havde lokaludvalget i Nuuk et konstituerende møde. Borgmesteren bød dem velkommen og ønskede dem god arbejdslyst. Poul Petersen blev valgt som formand for lokaludvalget. D. 23. oktober blev der afholdt workshop for lokaludvalget så de kunne komme godt i gang med deres arbejde og d.30. oktober havde de deres første ordinære møde. Lokaludvalgenes mødedagsordner og referater kommer til at være tilgængelige på kommunens hjemmeside.
 3. D. 18. oktober i Reykjavik underskrev Kommuneqarfik Sermersooq og Tromsø Kommune en aftale om venskabsbyssamarbejde. Aftalen blev underskrevet af Asii Chemnitz Narup og Tromsøs Kristin Røymo, mens de var i Reykjavik i forbindelse med deres deltagelse i Arctic Circle Assembly 2018.
  Venskabsbyaftalen forpligter de to kommuner til at skulle arbejde sammen på en række områder, blandt andet miljø, uddannelse og byudvikling. Det næste skridt bliver, at de to kommuner laver mere detaljerede planer for samarbejdet. En delegation fra Tromsø kommer til Nuuk i foråret for at drøfte og igangsætte disse planer.
 4. Borgmesteren deltog i Arctic Circle Assembly 2018, som blev afviklet i dagene d. 19.-21. oktober i Reykjavik. I år stod Kommuneqarfik Sermersooq for tre arrangementer, som var én del af Arctic Circle Assembly’s program. Uden for Harpa, havde Sermersooq udstillet to mindre isfjelde under titlen ”Iceberg!” Udstillingen vakte stor interesse hos både konferencedeltagere og for de forbipasserende. Om lørdagen blev mulighederne og udfordringerne ved øget urbanisering i Arktis drøftet, på en session arrangeret af Kommuneqarfik Sermersooq.  Borgmester Asii Chemnitz Narup sad i panel sammen med borgmestrene fra Tórshavn, Iqaluit og Tromsø og en Ph.d. studerende. Alle var enige om, at urbaniseringen i Arktis giver mange muligheder, men også stiller store krav til de byer der vokser. Lokalet var fyldt med interesserede under sessionen, hvor der var omkring 100 tilhørere. Om aftenen inviterede Kommuneqarfik Sermersooq deltagerne ved Arctic Circle Assembly i Reykjavik til reception med canapeer fra Royal Greenland og underholdning med trommedans, maskedans og musik. Der var cirka 400 fremmødte til kulturaftenen.
 5. D. 20. oktober 2018, var borgmesteren inviteret af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og udenrigs anliggender, Ane Lone Bagger samt den nye repræsentationschef for Grønlands Selvstyres Repræsentation i Reykjavik, Jacob Isbosethsen, til åbningen af Grønlands repræsentation i Reykjavik.
 6. D. 21. oktober 2018 i Reykjavik, havde borgmesteren et netværksmøde med Aalborg kommune og deres samarbejdspartnere.
 7. D. 23. oktober havde Rådet til Kulturfremme et møde hvor de behandlede ansøgningerne til Sermeq puljen. 978.750kr blev tildelt til 12 ansøgere – der er stadig tre ansøgninger, der afventer endelig beslutning.
 8. D. 2. november deltog borgmesteren til NSIP’s 65 års jubilæums kaffemik i forsamlingshuset..
 9. D. 3. & 4. november afholdte Grønlands Idrætsforbund, i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq, et idrætsseminar i Nuuk. Seminaret havde fokus på: Fremtidens idrætsfaciliteter i Kommuneqarfik Sermersooq! Der var over 60 deltagere på seminaret. Afdelingen Sundhed og Fritid, med fagchefen i spidsen, skal være dem der tager det næste skridt mht. at følge op på seminaret. Formen, tidspunktet osv. vil blive meldt ud senere af afdelingen.
 10. I dagene d. 5.-8. november i Nuuk, blev der afholdt Konference for de grønlandske aktører indenfor turisme. Konferencen kaldes ”Towards More Tourism” (TMT), og var arrangeret af Visit Greenland i samarbejde med Air Greenland, Grønlands Rejsebureau og Greenland Business.
 11. D. 11. november 2018 i Århus, blev der afholdt jobmesse for de grønlandske studerende i Danmark. Jobmessen er arrangeret af Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender. Ligesom sidste år, deltog Borgmesteren og Kommunaldirektøren, og holdte oplæg om blandt andet hovedstadsstrategien og kommunens spændende aktiviteter. Formålet var, at gøre Kommuneqarfik Sermersooq attraktivt som arbejdsplads og som et sted at vende hjem til. Der var godt fremøde af studerende til oplægget.
 12. D. 12. november, holdte borgmester et møde med generalsekretæren for UNICEF, Steen Andersen, med henblik på at få status på UNICEFs arbejde for at give børn og unge i Østgrønland bedre livsvilkår. Det drejer sig om et projekt som skal igangsættes i løbet af 2019.  Gentofte Kommune er i gang med at indsamle penge til UNICEFs arbejde for disse børn og unge. Steen Andersen, UNICEF
 13. D. 14. november om aftenen var der borgermøde i Qeqertarsuatsiaat. Borgermødet var arrangeret af bygdebestyrelsen i samarbejde med bygdekoordinator (konsulent for bygder) i politisk sekretariat. Bygdekoordinatoren deltog via facetime som fungerede rigtigt godt, og hun orienterede om igangværende og kommende opgaver og projekter der vedrører bygderne. Der var godt fremmøde til borgermødet og bygdebestyrelsesformanden har vurderet borgermødet som vellykket og konstruktivt borgermøde.  
 14. I perioden d. 3.-5. december skal borgmesteren være i København. d.4. december holder borgmesteren møde med borgmesteren i Gentofte Kommune, med henblik på at følge op på Gentofte kommunens projekt for de østgrønlandske børn og unge, i samarbejde med UNICEF. Mødet vil foregå i Gentofte. Den 5. december skal der være ”Greenland Conference 2018” i Købehavn, med fokus på investering, infrastruktur og råstoffer.  Konferencen er arrangeret af Dansk industri med oplægsholdere både fra Danmark og Grønland. Borgmesteren deltager som oplægsholder.
 15. D. 18. december er borgmesteren inviteret til et netværksmøde med det Grønlandske fondsnetværk i Danmark. Netværksmødet vil foregå i København.

2.b

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

Kommissorium og Politiet: Der er underskrevet et kommissorium med politiet i forhold til vold i hjem med børn, i byerne Tasiilaq, Paamiut og Nuuk.

Tasiilaq: Et kommissorium vedr. Tasiilaq er blevet underskrevet og forskellige tiltag er sat i gang.

Efterværn / Saqqarlernut: Forskellige korrektioner i forhold til struktur pågår og det står snart klar.

Udvalget: Har været på en vellykket studietur i Tasiilaq

Personalemæssigt: Enkelte stillinger i Nuuk er fortsat ubesat, der er nu 2 plejefamiliekonsulenter i Tasiilaq og pr. 1 dec bliver de tre vi søger stadig efter rejsende socialrådgivere.

Der er endnu ingen team leder i Paamiut, den vil blive genopslået

Charlotte Ludvigsen, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

Forud for sidste ordinære møde havde Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked temadag med oplæg fra Frelsens Hær, Kofoeds Skole og Ilisimatusarfik vedr. Hjemløshed, som var meget givtigt. Der blev enighed om, at et lignende arrangement må stables på benene senere på Kofoeds Skole, hovr der skal være borgerinddragelse.

Efter tjenesterejse i Danmarker vi i udvalget blevet enige om, at der bør oprettes et samarbejdsudvalg mellem kommunerne og Selvstyret om at reducere befolkningens udvandring til Danmark.

Jeg var inviteret med til et seminar den 11. november, arrangeret af Tilioq.  Ved seminaret blev det drøftet, hvilke udfordringer der kan være i forbindelse med udmøntningen af aftalen vedr. Grønland og på hvilke punkter, de Handicappedes rettigheder kan styrkes. Seminaret kan siges at være en succes. Ved samme lejlighed besøgte jeg Pissassarfik og Tilioq og fik en masse indtryk.

I forrige måned holdt vores udvalg et vellykket og givtigt møde med Ældrerådet og ligeledes er det planen at mødes med Handicaprådet i nær fremtid.

Henrik Rachlev, formand for Børn og Skole:

De væsentlige forhold fra sidste udvalgsmødet er kollegierne som blev færddiggjort inden årets udgang som planlagt.

Godt samarbejde ifht. Forvaltningen og kommunikationen generelt.

Misi har været kommunen rundt (Tasiilaq, Pamiut og Ittoqqortoormiit), vi afventer afrapportering herpå.

Der har været efterårsferie, og en glædelig nyhed er at der er blevet gennemført sportsarrangement "Torrak".

Idrætsseminar hvor jeg deltog og de dage var givtige ifht. idræt i kommunen og hvordan den skal se ud i fremtiden.  

Demonstranter fra børnehavnerne som viste deres utilfredshed igår. 

En anden demonstration mod selvmord har fundet sted, i hele kommunen, hvor jeg var med i Pamiut afdelingens.

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

Intet.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Forvaltningsrevision

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forvaltningsrevision

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Fritidsundervisning 2018 - 2019

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Kvalitativ evaluering af engelsk for yngste trinnet.

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger til Kommunalbestyrelsen 2018

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg, 2B1-1 Industrivej. Nuuk, Nuussuaq bydel.

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Servicekontrakt med Nanu Travel for 2019

Sagsfremstilling

Charlotte Pike er inhabil og forlader lokalet.

Indstillingen godkendes med følgende ændring:

"At Kommunalbestyrelsen endeligt godkender Servicekontrakt med Nanu Travel. Beflyvningsudfordringer tages op med Selvstyret."

 

Bilag

Servicekontrakt 2019 med Destination East Greenland

Sagsfremstilling

Harald Bianco er inhabil og telefonforbindelsen afbrydes.

Indstillingen godkendes.

Bilag

Visitor Center

Sagsfremstilling

Flyttes til 03H.

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Kommuneplantillæg, 4D12-1, Viska, Qingorput

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Snescootervedtægt, Forslag 2018/2019

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes, med henblik på offentlig høring af 8 uger.

Bilag

Sted og veje i Nuuk by, der skal tildeles benævnelse

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Navngivning af rundkørsler i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Navngivning af to veje i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Navngivning af to veje i bydelen Kangillinnguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Planstrategi P18

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Godkendelse af anlægsregnskaber

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Fritidsundervisning i bygder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Fælles Kommunal Affaldsløsning

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Politisk mødekalender for 2019

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende ændring:

Temadag og Kombest møde a' 17. og 18. juni rykkes en uge frem til hhv. 10. og 11. juni.

 

Bilag

Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2018

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Budget 2019 2. behandling

Sagsfremstilling

Pind 1 godkendes

Pind 2, med ændringer herunder godkendes.

Peter Davidsen (S) ændrings forslag:

"At Kommunlabestyrelsen enigt godkender indstillingerne, med bemærkning om, at anlægsbudgettet forøges til 300.376.000 kr. Således, at der afsættes 300.000kr til forundersøgelser til bølgeværn til Sermiligaaq, jf. Mala Høy Kúkos forslag fra marts 2018."

Pind 3 godkendes

Pind 4 godkendes

Pind 5 godkendes

Pind 6 godkendes

Pind 7 godkendes

Pind 8 godkendes

Dvs. indstillingen godkendes.

 

Bilag

Forslag om et kursus i samtale med selvmordstruede

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg  for Børn og Familie med følgende ændring i indstillingen:

"Vedtages og implemeteres som en del af de 400.000kr. vedtaget i P MI 1"

Forslag om, at studerende med børn ikke skal stilles ringere i forhold til at få deres børn i daginstitution fordi de er samlevende med en, der har en stilling

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Børn og Skole.

 

Forslag om etablering af belysning ved Blok H

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg  for Anlæg og Miljø.

 

Forslag om renlighed blandt fiskere

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg  for Anlæg og Miljø.

 

Forslag om reparation samt etablering af belysning af stien bag politistationen

Sagsfremstilling

Der blev stemt om forslaget.

Forslaget blev ikke støttet af 18 medlemmer, bestående af medlemmerne fra Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Siumut og Samarbejdspartiet.
Forslaget blev støttet af et medlem fra Siumut.

Forslaget afvises.

 

Forslag om etablering af trappe fra den tidligere daginstitution Kuuk op til Politichefens bolig

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Anlæg og Miljø.

 

Forslag om ændring af navn på Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit til "Utoqqaat Angerlarsimaffiat" (Plejehjem for Ældre)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.

Forslag om gratis Wi-Fi i Nuuks busser

Sagsfremstilling

Der blev stemt om sagen.


Forslaget blev ikke støttet af 11 medlemmer, bestående af medlemmerne fra Inuit Ataqatigiit samt Demokraatit.
Forslaget blev støttet af de otte medlemmer fra Siumut og Samarbejdspartiet.

Forslaget afvises.

Forslag om afsættelse af midler til reparation af krananlægget i Sermiligaaq

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Anlæg og Miljø.

Forslag om etablering af et erhvervsudvalg i Østgrønland

Sagsfremstilling

Der blev stemt om sagen.


Forslaget blev ikke støttet af 12 medlemmer, bestående af medlemmerne fra Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Samarbejdspartiet.
Forslaget blev støttet af de syv medlemmer fra Siumut.

Forslaget afvises.

Forslag om øgning af antal affaldsdepoter til olie/ samt lukkede affaldscontainer i Tasiilaq.

Sagsfremstilling

Der blev stemt om sagen.


Forslaget blev ikke støttet af 12 medlemmer, bestående af medlemmerne fra Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Samarbejdspartiet.
Forslaget blev støttet af de syv medlemmer fra Siumut.

Forslaget afvises.

Forslag om optagning af sunkne langliner på bunden af Sermiligaaq fjorden

Sagsfremstilling

Der blev stemt om sagen.

Forslaget blev ikke støttet af 12 medlemmer, bestående af medlemmerne fra Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Samarbejdspartiet.
Forslaget blev støttet af de syv medlemmer fra Siumut.

Forslaget afvises.

Forslag om pålægning af cement på vejen til bådebedding i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg Anlæg og Miljø med følgende ændring i indstillingen:

"Sagen sendes til Forvaltning for Anlæg og Miljø med henblik på, at der indarbejdes en samlet plan for havnen i Tasiilaq"

Evt.

Sagsfremstilling

Mala Høy Kúko (S):

I forhold til at fiskere og fangere fra Kummiit mangler svar på henvendelse omhandlende problemer med hajer. Der ønskes svar herpå, nu her mere end 100 dage efter henvendelsen.

Ponton broer i Tasiilaq?

Udgravning af havnen i Tasiilaq?

Asii C. Narup: send disse forespørgsler til admininastratione så alle kan få glæde af svaret.

Thiioq Knudsen (S):

Ved vedtagelse af lufthavnspakke foran Inatsisartut, kom der pølser foran NC, arangeret af Kommunen. Denne fejring burde ske i alle Kommuneqarfik Sermersooqs byer.

Peter Davidsen (S):

Der er ønsket oprydning af Nuuk fjorden, og sidst da WWF var her og gik igang med arbejde var det mangelfuldt. Denne promovering kan ikke bruges - fjorden skal renses. Diverse fisk og fangere foreninger kan hjælpe med rette værktøjer til dette arbejde og generelt samarbejde hertil.

Der er oprettet en arbejdsgruppe for fiske og fangere, men os folkevalgte forsømmes og får ikke svar, når vi forsøgert at kommunikere med administartionen.

Taksigelse: Tak for samarbejdet alle partier rundt, og sammen for en bedre kommunen og især ifht. lufthavnsprojektet.

Ane Egede Mathæussen (S):

Efterlyser svar på henvendelse om snerydning.

Charlotte Ludvigsen (IA):

Taksigelse til alle jer medlemmer og borgmesteren for at løfte i flok, og til vores nye direktør i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked Isak Kleist Nielsen. Samt god jul og godt nytår og tak til alle.

Laura Táunâjik (S):

Ønsker en status på henvendelse vedrørende flytning af salg af alkohol i Tasiilaq.

Tak for året som er gået og godt samarbejde, samt god jul og godt nytår

Randi Vestergaaard Evaldsen (D):

Taksigelse på vegne af Justus Hansen, tak til alle partier for samarbejde og at prioritere uden skelnen til partifarver. tak til administrationen, og tolkene. God jul og godt nytår.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes 21.32