181120 – Ellevte ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
20. november 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forvaltningsrevision
Forvaltningsrevision
Fritidsundervisning 2018 - 2019
Kvalitativ evaluering af engelsk for yngste trinnet.
Ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger til Kommunalbestyrelsen 2018
Forslag til Kommuneplantillæg, 2B1-1 Industrivej. Nuuk, Nuussuaq bydel.
Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Beslutninger
Servicekontrakt med Nanu Travel for 2019
Servicekontrakt 2019 med Destination East Greenland
Visitor Center
Kommuneplantillæg, 4D12-1, Viska, Qingorput
Snescootervedtægt, Forslag 2018/2019
Sted og veje i Nuuk by, der skal tildeles benævnelse
Navngivning af rundkørsler i Nuuk
Navngivning af to veje i Nuuk
Navngivning af to veje i bydelen Kangillinnguit, Nuuk
Planstrategi P18
Godkendelse af anlægsregnskaber
Fritidsundervisning i bygder
Fælles Kommunal Affaldsløsning
Politisk mødekalender for 2019
Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2018
Budget 2019 2. behandling
Forslag om et kursus i samtale med selvmordstruede
Forslag om, at studerende med børn ikke skal stilles ringere i forhold til at få deres børn i daginstitution fordi de er samlevende med en, der har en stilling
Forslag om etablering af belysning ved Blok H
Forslag om renlighed blandt fiskere
Forslag om reparation samt etablering af belysning af stien bag politistationen
Forslag om etablering af trappe fra den tidligere daginstitution Kuuk op til Politichefens bolig
Forslag om ændring af navn på Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit til "Utoqqaat Angerlarsimaffiat" (Plejehjem for Ældre)
Forslag om gratis Wi-Fi i Nuuks busser
Forslag om afsættelse af midler til reparation af krananlægget i Sermiligaaq
Forslag om etablering af et erhvervsudvalg i Østgrønland
Forslag om øgning af antal affaldsdepoter til olie/ samt lukkede affaldscontainer i Tasiilaq.
Forslag om optagning af sunkne langliner på bunden af Sermiligaaq fjorden
Forslag om pålægning af cement på vejen til bådebedding i Tasiilaq
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat