181107 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
7. november 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Ny designmanual for Kommuneqarfik Sermersooq
Tilsyn vedrørende overholdelse af alkohollovgivning i Arsuk
Orientering om alkoholområdet og alkohollovgivning
Status vedrørende alkoholbevillinger
Status vedrørende automatspiltilladelser
Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type A til salg af stærke og svage drikke til Sumaar Kiosk i Ittoqqortoormiit
Ansøgning om alkoholbevilling type A til KONPAP Nuuk ApS
Sager til Kommunalbestyrelsen
Kvalitativ evaluering af engelsk for yngste trinnet
Fritidsundervisning 2018 - 2019
Forvaltningsrevision
Forvaltningsrevision
Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger til Kommunalbestyrelsen 2018
Den Islandske Model
Forslag til Kommuneplantillæg, 2B1-1 Industrivej. Nuuk, Nuussuaq bydel.
Rejserapport For Udvalg for Økonomi og Erhverv
Forslag om forøgelse af narhvals kvoter til fritidsfangerne
Sted og veje i Nuuk by, der skal tildeles benævnelse
Servicekontrakt 2019 med Destination East Greenland
Navngivning af rundkørsler i Nuuk
Politisk mødekalender for 2019
Navngivning af to veje i Nuuk
Navngivning af to veje i bydelen Kangillinnguit, Nuuk
Servicekontrakt med Nanu Travel for 2019
Kommuneplantillæg, 4D12-1, Viska, Qingorput
Snescootervedtægt, Forslag 2018/2019
Fælles Kommunal Affaldsløsning
Fritidsundervisning i bygder
Forslag om at ændre regler på opskrivning og tilbagemelding til forældrene i forhold til tildeling af vuggestueplads
Visitor Center
Godkendelse af anlægsregnskaber
Fornyelse af tilskudsregler
Planstrategi P18
Budget 2019 2. behandling – fagområde
Budget 2019 2. behandling
Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2018
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat