181106 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
6. november 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Politisk mødekalender for 2019 for Udvalg for Børn og Familie
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020
Budget 2019 2. behandling
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat