180918 Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
18. September 2018 -
Location
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Budgetforslag 2019 – Udvalget for Børn og Familie
Evt
Lukkede punkter
Godkendelse af referat