180918 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
18. September 2018 -
Location
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Budgetforslag 2019 – Udvalget for Anlæg og Miljø
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat