180917 Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
17. september 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Budgetforslag 2019 – Udvalget for Børn og Skole
Evt
Lukkede punkter
Godkendelse af referat