180914 Ekstraordinæt Møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
14. september 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Orientering om status på Elevhjemmet i Nuuk og Tasiilaq
Evt
Lukkede punkter
Godkendelse af referat