180913 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
13. september 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Opdatering af Aktivitetsplan
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat