180903 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
3. september 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Projektansøgning Udvidelse af Nuuk Center
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat.