180828 Niende ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
28. august 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om Qaqisa – en elektronisk og boglig guide med redskaber til folkeskolen og erhvervslivet
Orientering om ventelister til daginstitutioner i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut
Orientering om MISI´s årsrapport for 2017
Forslag til Kommuneplantillæg, 4D12-1, Viska, Qinngorput
Forslag til Kommuneplantillæg O9 Qussuk/ Narsarsuaq, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger
Oprettelse af et studenterhus for studerende ved de højere uddannelser i Nuuk
Tilsyn af overholdelse af lovgivningen på alkoholområdet i Nuuk
Forretningsorden for Udvalg for Børn og Skole
Forretningsorden for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forretningsorden for Udvalg for Anlæg og Miljø
Forretningsorden for Udvalg for Børn og Familie
Forretningsorden for Udvalg for Økonomi og Erhverv
Beslutninger
Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen
Anmodning om orlov fra Kommunalbestyrelsen
Oprettelse af Lokaludvalg i Nuuk
Uddelegering af ansvar til administrationen i forhold til Carl Egedes Fond og Augo Lynges Mindelegat
Tillægs og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2018
Årsregnskab 2017 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 1A6-3 Qaqortoq & Avannarliit Nuuk
Servicetjek 2017 for Forvaltning for Børn og Familie
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat