180828 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
28. august 2018 -
Lokation
Titel
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv
Valg af ny formand
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat