180824 Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
24. august 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Årsregnskab 2017 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat
Eventuelt
Lukkede sager
Lukket
Godkendelse af referat