180822 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
18. august 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Afholdelse af ”Digital ledelseskonference”
Frivillig i Kommuneqarfik Sermersooq
Seneste henvendelser og besvarelser mellem kommunen og indenrigsafdelingen
Nakuusa Resolution 2021
Overblik over mål fra budgetforliget 2022
Status på overtagelse af Selvstyrets boliger
Borgerforslag - Bedre garvningsmuligheder af skind
Driftsaftale ESANI A/S
Fysisk deltagelse i udvalgsmøder for medlemmer af Udvalg for Økonomi og Erhverv
Tillægsbevilling og Budgetopfølgning 2. kvartal 2022
Godkendelse af det arkitektoniske udseende på det nye forbrændingsanlæg i Nuuk
Ophævelse af kontrakt med Psykolog Centret omkring tiltaget KRAP på Tasiilami Alivarpi
Flyverpædagogordning i daginstitutionerne
Fornyelse af aftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Donnas Dyreklinik
Projektansøgning Spækhusnæs
Forslag til Kommuneplantillæg O10-1 Nunatarsuaq, Nuuk
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 2D2-2 Iggia Bådehavn, Nuuk
Endelige godkendelse af Kommuneplantillæg 3E5-5 Nuuk Airport
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 4B1-2 Naternaq
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 4E5-2 Isuliffik Vest, Nuuk
Ophævelse af bevaringsstatus for B-22, Ittoqqortoormiit
Endelig godkendelse af projektansøgning Camp Kiattua, Amitsuarsuk, Nuuk
Endelig godkendelse af projektansøgning Unaaq – Ny boligbebyggelse i Qinngorput
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat