180821 Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
21. august 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Evt
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat