180814 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
14. august 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelser
Orienteringer
Oprettelse af Organisations- og Udviklingsafdeling i Koncernservice
Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020
Rejserapport for udvalgsrejse Tromsø 2.-9. marts 2018
Høringssvar
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Orientering om ventelister til daginstitutioner i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut
Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Uddelegering af ansvar til administrationen i forhold til Carl Egedes Fond og Augo Lynges Mindelegat
Tilsyn af overholdelse af lovgivningen på alkoholområdet i Nuuk
Servicetjek 2017 for Forvaltning for Børn og Familie
Oprettelse af Lokaludvalg i Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger
Forslag til Kommuneplantillæg O9 Qussuk/ Narsarsuaq, Nuuk
Forretningsorden for Udvalg for Økonomi og Erhverv
Forretningsorden for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forretningsorden for Udvalg for Børn og Skole
Forretningsorden for Udvalg for Børn og Familie
Forretningsorden for Udvalg for Anlæg og Miljø
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat