180809 Ordinært Møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
9. august 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Forretningsorden for Udvalg for Børn og Familie
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat