180806 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
6. August 2018 -
Location
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forretningsorden for Udvalg for Anlæg og Miljø
Forslag til Kommuneplantillæg O9 Qussuk/ Narsarsuaq, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat