180622 Immikkut ittumik ataatsimiinneq

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
22. juni 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Endelig godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 3E5-2 Nuuk Airport
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat