180622 Ekstraordinært møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
22. juni 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Endelig godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 3E5-2 Nuuk Airport
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat