180620 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
20. juni 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Servicetjek 2017 for Forvaltning for Børn og Familie
Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020
Rejserapport for udvalgsrejse Tromsø 2.-9. marts 2018
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat