180619 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
19. juni 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Ubrugte midler i bygdepuljen i 2017
Sager til Kommunalbestyrelsen
Orientering om MISI´s årsrapport for 2017
Orientering om Qaqisa – en elektronisk og boglig guide med redskaber til folkeskolen og erhvervslivet
Forslag til Kommuneplantillæg, 4D12-1, Viska, Qinngorput
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 1A6-3 Qaqortoq & Avannarliit Nuuk
Oprettelse af et studenterhus for studerende ved de højere uddannelser i Nuuk
Tillægs – og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2018
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat