180608 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
8. juni 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger ved udvalget
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til Kommuneplantillæg, 4D12-1, Viska, Qinngorput
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 1A6-3 Qaqortoq & Avannarliit Nuuk
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat