180605 Ottende ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
5. June 2018 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

<p><strong>Medlemmer</strong></p> <p>Asii Chemnitz Narup (IA)</p> <p>Malene Lynge (IA)</p> <p>Charlotte Ludvigsen (IA)</p> <p>Uju Petersen (IA)</p> <p>Harald Bianco (IA)</p> <p>Inge Olsvig-Brandt (IA)</p> <p>Rasmine Geisler (IA)</p> <p>Knud Mathiassen (IA)</p> <p>Henrik Rachlev (IA)</p> <p>Nivi Olsen (D)</p> <p>Randi Vestergaard Evaldsen (D)</p> <p>Justus Hansen (D)</p> <p>Mala H&oslash;y K&uacute;ko (S)</p> <p>Peter Davidsen (S)</p> <p>Thiiooq Knudsen (S)</p> <p>Ane Egede Math&aelig;ussen (S)</p> <p>Jens Kristian Berthelsen&nbsp;(S)</p> <p>Rolf Pike (S)</p> <p>Laura T&aacute;unajik (S)</p>

Afbud:

Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Ingen stedfortrædere indkaldt.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Punkt 04E flyttes til 03E.

Dagsordenen samt ændringer godkendes.  

Meddelelser

Sagsfremstilling

<p>2A. Meddelelser fra borgmesteren</p> <p>2B. Meddelelser fra de st&aring;ende udvalg</p>

2A. Meddelelser fra borgmesteren.

 1. Valg til Inatsisartut blev gennemført d. 24. april. Valgbestyrelsen har afholdt sit sidste møde d. 24. maj. Valgbogen er underskrevet og er nu afleveret til valgnævnet
 2. d. 7. maj, havde borgmesteren et møde med projektlederen for PANAM 2018. Borgmesteren blev orienteret grudigt om mesterskabet. Kommuneqarfik Sermersooq er én af hovedsponsorerne af mesterskabet, og kommunalbestyrelsen der er i Nuuk i under PANAM2018, d. 15.-25. Juni, kan forvente at blive inddraget i nogle af begivenhederne.
 3. d. 11. Maj 2018 blev generalforsamlinger i Nuup Bussii A/S, Iserit A/S og Nuuk City Development A/S, afholdt.
 4. d.13.-15. maj blev bygdebestyrelsesseminaret afholdt. Seminaret blev afholdt i Nuuk hvor 18 ud af 19 bygdebestyrelsesmedlemmer deltog. Udvalgsformænd og gruppeformænd blev inviteret, sammen med formanden for KANUNUPE. Der blev drøftet mange forskellige emner: lige fra erhvervsområdet til børn og unge i bygderne. Der var stor tilfredshed med programmet, som var tætpakket. Afrapportering fra bygdebestyrelsesseminaret er igangsat og den vil blive forelagt Udvalg for Økonomi og Erhverv, når den foreligger. Derudover er der kommet input til erhvervsplan 2019 som Udvalg for Økonomi og Erhverv senere skal forholde sig til.
 5. Efter 47 år, som aktiv politiker genopstillede Lars Emil Johansen ikke til Inatsisartut dette forår. Lars Emil Johansen har viet sin energi og arbejdsindsats i alle disse år, til gavn for samfundet. Som tak for hans store indsats, afholdte borgmesteren, på vegne af kommunalbestyrelsen, en reception for Lars Emil Johansen d. 16. maj 2018 i kommunalbestyrelsessalen.
 6. d.16. maj blev Katuaq A/S’s årsmøde afviklet. Borgmesteren, sammen med direktøren for Forvaltning for Anlæg og Miljø, deltog på mødet.
 7. I perioden d. 10.-15. maj var Nationalgalleriets bestyrelse samlet i Nuuk og havde bestyrelsesmøde d. 13. maj. Under deres samling i Nuuk havde nationalgalleriets bestyrelse et møde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq, blandt andet vedr. om placeringen af det nye nationalgalleri.
 8. d. 21. maj. fejrede Nuuk Kronprins Frederiks halve århundrede med familieløbet Royal Run. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik blev 50 år den 26. maj. Der var masser af aktive børn og voksne, der havde lyst til at løbe eller gå familieløbets 3,5 kilometer for at markere kronprinsens fødselsdag. Borgmester Asii Chemnitz Narup satte løbet i gang.
 9. Udvalget for Økonomi og Erhvervs udvalgsrejse til Tasiilaq blev udsat til august på grund af vejret.
 10. d. 21. maj inviterede borgmesteren Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur til et møde primært om Lufthavnspakken. Mødet blev afholdt d. 22. maj hos Naalakkersuisoq.
 11. Udvalg for Økonomi og Erhvervs dialogmøde med Sermersooqs Business Councils forretningsudvalg vedr. erhvervsplan for 2019 blev aflyst. Der skal findes en ny dato.
 12. Borgmesteren havde statusmøde med direktoratet for Kriminalforsorgen vedr. den nye anstalt. Udover direktoratet fra Kriminalforsorgen, deltog der repræsentanter fra Kriminalforsorgen i Grønland og Bygherre COWI på mødet.
 13. d. 31. maj skulle borgmesteren have været på éndagsbesøg i Qeqertarsuatsiaat. Besøget blev aflyst (udsat) pga. dårligt vejr. Borgmesterens planlagte møde med bygdebestyrelsen fra Qeqertarsuatsiaat vedrørende IBA-aftalerne blev udskudt til d. 15. juni 2018.    
 14. d. 21. maj inviterede borgmesteren Naalakkersuisoq for Finanser til et møde, primært vedr. lufthavnspakken. Mødet blev afholdt d. 31. maj her på rådhuset. 
 15. 1. juni blev Sermersooq Business Councils bestyrelsesmøde afholdt.
 16. jf. Udvalg for Økonomi og Erhverv godkendte at oprettelsen af socialøkonomiske virksomheder i Kommuneqarfik Sermersooq principielt godkendes, og at borgmesteren bemyndiges til at forhandle og indgå samarbejdsaftale med Grenness Minde på deres møde, den 22. maj 2018, besøger borgmesteren og holder møde med Grennessminde d. 12. juni 2018 i Taastrup.
 17. d. 12. juni 2018 i København, skal borgmesteren holde møde vedr. UNESCO verdensarvsansøgning i Tasiilaq.   
 18. I år samles medlemmer i Vestnordisk Hovedstadsfond (VNHF) i Torshavn og som værtsby skal Torshavn kommune stå for programmet for samlingen der skal vare i 2 dage, d. 27. & 28. juni.  Selve bestyrelsesmødet, med behandling af ansøgningerne, bliver afholdt d. 27. juni 2018 om formiddagen.
 19. d. 27.-30. juni er Udvalg for Økonomi og Erhverv på udvalgsreje I Torshavn. Udvalget vil følge med i VNHF-programmet (undtagen bestyrelsesmødet) d. 27. & 28. juni. D. 29. juni forstætter udvalgets program, hvor de skal på inspirationstur på forskellige virksomheder. (Det sidstnævnte hører udenfor VNHF-programmet.)

2B. Ataatsimiititanit ataavartunit nalunaarutit

Malene Lynge (IA), formand for Udvalg for Anlæg og Miljø

 1. Tunnel er nu genåbnet, efter at have været lukket i mere end en måned, idet den nødvendige sikring med fjeldankre nu er gennemført. Tunnelen vil fremover skulle lukkes et par dage en eller to gange om året for vedligeholdelse.

2. For at sikre, at der i videst muligt omfang anvendes grønlandsk arbejdskraft, samt at der tilføres viden til det grønlandske samfund er Kommuneqarfik Sermersooq ved Anlægs- og Miljøforvaltningen i gang med at udfærdige samarbejdsaftaler med Forsvaret og Selvstyret angående oprydningen af Grønnedal, samt med Forsvaret, Den danske Miljøstyrelse, og Selvstyret angående oprydningen af de amerikanske baser i Kommuneqarfik Sermersooq.

3. Forvaltningen for Anlæg og Miljø har haft de tekniske forvaltningschefer fra de øvrige kommuner samlet i Nuuk for at udfærdige rammerne for et fælles offentligt affaldshåndteringssystem – man er på det tekniske niveau nået til enighed om en mulig fælles løsning for Grønland. Denne løsning vil skulle bæres gennem det politiske system med henblik på at kommunerne i fælles skab kan løfte spørgsmålet ved næste Politisk Koordinationsgruppe mødet.

4. Jeg har til udvalget meddelt min kommende ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsen grundet efteruddannelse i Danmark. Efteruddannelsen påbegyndes til september. Af hensyn til min datters og min tilvænning vil jeg tilbringe det meste af sommeren i Danmark og forventer at fraflytte kommunen i slutningen af august.

Uju Petersen (IA), Formand for Udvalg for Børn og Familie

1. I Forvaltningen for Børn og Familie har den markante udvikling af sagsbehandlingen i samarbejde med Deloitte været en succes. Udviklingsarbejdet har været til gavn for arbejdsmetoderne ligesom standardisering og udvikling af visse regler også er gennemført. Vi har således gjort fremskridt i forhold til sagsbehandlingen i Kommuneqarfik Sermersooq til gavn for det daglige arbejde. Dette vil betyde bedre sagsbehandling og hurtigere beslutningsproces.
2. Vi har etableret et rejsehold som skal arbejde med seksuelt misbrugte børn og unge i Tasiilaq. Rejseholdet skal til Tasiilaq en gang om måneden i en uge, selve projektet vil køre et års tid. Projektet har været muligt at realisere i samarbejde med Socialstyrelsen under Grønlands Selvstyre.
3. Vi har i denne tid haft udfordringer i forhold til ungerådgivere, men vi arbejder på at etableret et godt samarbejde samt for at sikre optimal brug af bevillingerne til området. Hvilket vil ske blandt andet ved at ændre åbningstider.
4. Ellen Magnussen er blevet anbefalet som Fagchef i afdelingen for Børn og Familie pr. 1. juni 2018.

Charlotte Ludvigsen (IA) Formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

1. Den 22.maj havde vi møde med 50 hjemløse. Under mødet blev der orienteret om status på ressortområdet. Mangel på et værested blev nævnt.

2. Den 23. maj holdt ældrerådet møde, under mødet deltog formanden for udvalget. Ældrerådet er i gang med at forberede mødet med borgerne og rådet ønsker at besøge relevante instanser i kommunen.

3. Der blev afholdt møde med Ældreforeningen, hvor der var gensidig orientering.

4. Projekt Majoriaq skal etablere Campus Tasiilaq med henblik på at aktivere ledige i Tasiilaq.

Nivi Olsen (D), Formand for Udvalg for Børn og Skoler

1. Udvalget skal på inspirationsrejse til Aarhus i perioden fra 13. august til 20. august. Under rejsen skal udvalget blandt andet se på undervisning med udgangspunkt i krop og bevægelse, skoler der underviser ved brug af Ipad samt skoler, der har organiseret undervisningen med 2-lærerordningen.

2. Børnenes dag blev afviklet med succes.

3. Det har været målet at indføre børneattester for frivillige, der arbejder med børn.

3. Arbejdet med at øge kompetencerne for ufaglærte medarbejdere i daginstitutioner er afviklet, hvilket er sket gennem internetundervisning decentralt. Arbejdet er gennemført i samarbejde med Aalborg Kommune.

4. Forsøget med undervisning ved brug af iPad har været en succes, hvor MISI har gennemført deres første forsøg i Atuarfik Hans Lynge. I den forbindelse blev der afviklet kursus for lærerne, under forløbet blev mindre udfordringer løst undervejs.

 5. Der er igangsat tiltag i forhold til digitalisering i forbindelse med undervisning ved brug af iPad i samarbejde med Inerisaavik.

7. Qaqisa, blev afviklet af skolerne i samarbejde med CSR Greenland. I forhold til dette er formålet at samarbejde i forbindelse med deltagernes overgang til arbejdsmarkedet.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Revision af kompetenceplan vedrørende magtanvendelse

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-2 Nuuk Airport

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning, med følgende bemærkning:

- at de korrekte datoer for høringsperioden er fra 26. april til 21. juni.

Bilag

Snescootervedtægt

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status på Hovedstadsstrategien

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg, 2B2-4 Qeqertat 2020, Nuuk, Nussuaq bydel

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, 1A20-1, De tre søskende, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 4E2-1 Niaqornannguaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Helhedsplan for Paamiut

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Etablering af socialøkonomiske virksomheder

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Budgetopfølgning for januar til april 2018

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Årsregnskab 2017 – oversendelse til revision

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag om etablering af et "Bræt" i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Anlæg og Miljø.

Forslag om styrkelse af kommunens folkeskoler med høj prioritet af alle børns kompetencetilegnelse og trivsel

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Børn og Skole.

Forslag om sanering, byggemodning og opførelse af nyt hus for amatørteaterforeningen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Anlæg og Miljø.

Evt.

Sagsfremstilling

Ingen punkter.

Lukkede sager

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes kl. 19:16.