180605 Ottende ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
5. juni 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Revision af kompetenceplan vedrørende magtanvendelse
Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-2 Nuuk Airport
Snescootervedtægt
Status på Hovedstadsstrategien
Beslutninger
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg, 2B2-4 Qeqertat 2020, Nuuk, Nussuaq bydel
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, 1A20-1, De tre søskende, Nuuk
Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 4E2-1 Niaqornannguaq, Nuuk
Helhedsplan for Paamiut
Etablering af socialøkonomiske virksomheder
Budgetopfølgning for januar til april 2018
Årsregnskab 2017 – oversendelse til revision
Forslag om etablering af et "Bræt" i Tasiilaq
Forslag om styrkelse af kommunens folkeskoler med høj prioritet af alle børns kompetencetilegnelse og trivsel
Forslag om sanering, byggemodning og opførelse af nyt hus for amatørteaterforeningen
Evt.
Lukkede sager
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat