180529 Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
29. maj 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat