180522 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
22. maj 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelser
Orienteringer
Revision af kompetenceplan vedrørende magtanvendelse
Turisme koncessioner i Qussuk, Narssarssuaq, Nuuk
Kunsthåndværksted Nuuk
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type A til salg af alkoholholdige drikke til Pisiffik Qinngorput
Sager til Kommunalbestyrelsen
Snescootervedtægt
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg, 1A20-1, De tre søskende, Nuuk
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg, 2B2-4 Qeqertat 2020, Nuuk, Nussuaq bydel
Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 4E2-1 Niaqornannguaq, Nuuk
Helhedsplan for Paamiut
Forhandling om overtagelse af driften af selvstyreejede døgninstitutioner
Etablering af socialøkonomiske virksomheder
Budgetopfølgning for januar til april 2018
Årsregnskab 2017 – oversendelse til revision
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat