180509 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
9. May 2018 -
Location
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forhandling om overtagelse af driften af selvstyreejede døgninstitutioner
Evt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat