180426 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
26. april 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Redegørelse om status på indkøbsområdet
Beslutninger i udvalget
Sager til Kommunalbestyrelsen
Status på Hovedstadsstrategien
Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-2 Nuuk Airport
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat