180426 Ekstraordinær møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
26. april 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-2 Nuuk Airport
Evt.
Godkendelse af referat