180410 Syvende Ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
10. April 2018 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

<p><strong>Medlemmer</strong></p> <p>Asii Chemnitz Narup (IA)</p> <p>Malene Lynge (IA)</p> <p>Charlotte Ludvigsen (IA)</p> <p>Uju Petersen (IA)</p> <p>Harald Bianco (IA)</p> <p>Inge Olsvig-Brandt (IA)</p> <p>Rasmine Geisler (IA)</p> <p>Knud Mathiassen (IA)</p> <p>Henrik Rachlev (IA)</p> <p>Nivi Olsen (D)</p> <p>Randi Vestergaard Evaldsen (D)</p> <p>Justus Hansen (D)</p> <p>Mala H&oslash;y K&uacute;ko (S)</p> <p>Peter Davidsen (S)</p> <p>Thiiooq Knudsen (S)</p> <p>Ane Egede Math&aelig;ussen (S)</p> <p>Jens Kristian Berthelsen&nbsp;(S)</p> <p>Rolf Pike (S)</p> <p>Laura T&aacute;unajik (S)</p>

Afbud:

Laura Táunâjiik (S), stedfortræder Lund Kuko (S) er indkaldt i stedet.

Deltagere pr. tlf.:

Randi Evaldsen (D),

Nivi Olsen (D),

Justus Hansen (D), samt

Lund Kuko (S).

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Punkt 06C trøkkes tilbage.

Dagsordenen godkendes med ændringer.

Meddelelser

Sagsfremstilling

<p>2A. Meddelelser fra Borgmesteren</p> <p>2B. Meddelelser fra de st&aring;ende udvalg</p>

2A. Meddelelser fra borgmesteren

- Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Hans Enoksens og borgmester Asii C. Narups seminar om erhverv og beskæftigelse i Tasiilaq, planlagt i dagene 5-6. marts 2018, blev aflyst pga. vejrforholdene der gjorde at beflyvningerne blev aflyst. Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Tasiilaq var blandt de inviterede til seminaret.
      o Planlægningen af hvornår seminaret kan afvikles afventer valget til Inatsisartut.

- I forbindelse med rejsegilde for det nye alderdomshjem i Paamiut var borgmesteren og udvalgsformanden for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked i Paamiut d. 21.-22. februar. Mens borgmesteren var i Paamiut, var hun også på besigtigelse på agns huset (neqitsersuisarfik), til møde med fisker- og fangerforeningen i Paamiut PAPP og ældreforeningen ”Utoqqaat Peqatigiit”.

- d. 23/2 havde borgmesteren og Kommunaldirektøren et møde med UNICEF’s generalsekretær og programlederen for UNICEF. På mødet blev Kommuneqarfik Sermersooq orienteret af Generalsekretæren om UNICEF’s projekt med UNICEF byer der samler penge ind til projekter og sætter fokus på børns rettigheder. Gentofte er UNICEF by i 2018 og samler penge ind til deres venskabsby Tasiilaq. Pengene skal anvendes i 2019 – pengene vil blive kanaliseret igennem Nakuusa. Realiseringsprocessen er i gang og Kommuneqarfik Sermersooq vil blive løbende orienteret og inddraget i processen. 

- d. 28/2 havde borgmesteren frokostmøde med Islands minister for Nordisk samarbejde Sigur∂ur Ingi Jóhannsson, som også har Kommuner som ansvarsområde. Ministeren var i Nuuk i forbindelse med sin deltagelse til Nordisk seminar 2018, som var et arrangement af Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk samarbejde, i samarbejde med departementet for selvstændighed, udenrigsanliggender og landbrug.

- d. 2. marts havde borgmesteren møde med Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, Erik Jensen.
- Bygdebestyrelsesseminarets datoer og afholdelsessted for 2018 er fastsat - det vil blive afholdt d. 13. til 15. maj i Nuuk. Gruppeformændene er inviteret hertil.

- Tromsø Kommune har nu meddelt på baggrund af borgmesterens henvendelse at de ønsker at indgå et samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq. Arbejdet med at undersøge hvilke områder begge kommuner skal samarbejde om, er igangsat.

- 9. marts havde borgmesteren og kommunaldirektøren et møde med Nord-Norges Europakontor (NNEU). Nord-Norges Europakontor holder til i Brussels og arbejder i hovedsageligt med EU-politik.

- d. 12. marts havde borgmesteren og kommunaldirektøren et møde med bestyrelsesformanden for SIKUKI Nuuk Harbour A/S, Lars Karlsson og direktøren for selvskabet, John Ramussen.

- d. 12. marts havde borgmesteren og kommunaldirektøren et orienteringsmøde med Bestyrelsesformanden i Kalaallit Airport A/S, Johannus Hansen og selvskabets administrerende direktør, Steffen Ulrich-Lynge.

- d. 13. marts havde borgmesteren det kvartalsvise møde med bygdebestyrelsesformænd i Kommuneqarfik Sermersooq. Datoerne for bygdebestyrelsesseminaret blev fastsat på mødet. (se nærmere i pkt. 6).

- d. 14. marts blev der afholdt generalforsamling i Nuuk Imeq A/S.

- d. 16. marts afholdte borgmesteren møde med samtlige lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq, via videokonference. På mødet orienterede borgmesterens blandt andet at den nye lov om den kommunale styrelse kræver at der oprettes et lokaludvalg også i Nuuk og derfor at arbejdet er igangsat.

- d. 23. marts var der bestyrelsesmøde i Sermersooq Business Council

- d. 12. april udnævnes kulturambassadøren for 2018 i Kommuneqarfik Sermersooq. Dette sker ved et arrangement i Tasiilaq.

-  Udvalg for Økonomi og Erhverv skal være på udvalgsrejse i Tasiilaq d. 23.-26. maj.

- d. 27. marts, behandlede kulturråddet ansøgningerne til Sermeq Puljen. Ved den første ansøgningsfrist i år til Sermeq Pulje blev der modtaget 33 ansøgninger af større eller mindre karakter. Der blev tildelt midler for kr.1.297.300. 18 ud af 33 ansøgere fik godkendt deres ansøgning. 
o Ansøgerne er i gang med at få svar og så er der ansøgningsrunde igen i oktober måned.

- d. 4. april havde borgmester Asii C. Narup møde med borgmesteren og viceborgmesteren i venskabskommunen, Gentofte Kommune. Borgmester Asii Chemnitz Narup orienterede om status på udviklingen i Tasiilaq i forskellige områder. Venskabsbyens borgmester og viceborgmester udviste stor interesse for forholdende i Tasiilaq, og glæder sig til deres næste besøg i Tasiilaq.

- d. 5. april havde borgmesteren møde med Kraemers grønlandsfondens bestyrelse. Fonden yder tilskud til begivenheder og projekter i Østgrønland
 
2B. Meddelelser fra de stående udvalg
Malene Lynge, formand for Udvalg for Anlæg og Miljø

- Forvaltningen for Anlæg og Miljø har overtaget ansvaret fra Iserit for vedligehold og planlagt vedligehold for kommunens institutioner og administrationsbygninger. Overtagelsen er trådt i kraft fra den 1. april 2018.
Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie

- I går den 9. april 2018 indførte afdelingen for Børn og Familie en ny arbejdsmetode.
- Personalet har haft mega travlt, da de har måttet passe deres almindelige opgaver samtidig med kursus i den nye arbejdsmetode - men personalet tog opgaven med glæde og med forventning, hvilket har givet os forventninger i forhold til personalet.
- Samtlige medarbejdere i vores kommune indenfor Børn og Familie vil blive samlet den 3. -4. maj i samarbejde med Socialstyrelsen med henblik på møde og seminar om den nye arbejdsmetode samt om potentielle nye metoder på sigt.
- Personalesituationen i Tasiilaq er fortsat udfordrende, aktuelt er afdelingen bemandet med udefrakommende vikarer. Samtidig arbejder vi med opnormering af Familiecenteret med henblik på ansættelse af en psykoterapeut.
- MIO er inviteret til mødet i udvalget den 9. maj.

Charlotte Ludvigsen, formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
- Royal Greenlands søgning efter arbejdskraft i Tasiilaq til byer på vestkysten lykkedes. Den 16. marts var 13 mand fra Tasiilaq og omegn på kursus i INUILI og blev klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Kurset for 14 mand fra Tasiilaq startede den 19. marts. Royal Greenland har meddelt, at de første ansættelser vil ske i Sisimiut, Maniitsoq og Innaarsuit.
- I den kommende tid vil vores plejepersonale på alderdomshjem i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq gennemgå instruktioner i pleje med mennesket i centrum. En sygeplejerske, der arbejder med udvikling, tager til Paamiut og Tasiilaq med henblik på afvikling af kurser.
- Personalet skal have tildelt redskaber i forhold til pleje af demente borgere, som der bliver flere og flere af. En af fordelene er, at indholdet af kurset også kan benyttes i forhold til borgere, som mener, at de lider af en sygdom. Denne form for pleje er passende og er prioriteret politisk, idet vi skal betragte disse borgere som værdifulde og behandle dem med respekt.
- Vi har i længere tid kun haft få ledige registreret i matchgruppe 1 i Paamiut. Årsagen er sagsbehandlernes effektivitet samt at det går godt for erhvervslivet, en anden positiv ting er, at de unge også vælger at uddanne sig.
- Håndværkerne har haft med sanering af boligblokke at gøre, ny alderdomshjem bliver bygget, varme og vandrør til beboerne i Øst bliver reguleret oveni så har INI og Iserit igangsat flere vedligeholdelsesarbejder.
- Udover disse velfungerende ting oplyser Paamiut, at "Nordhavns projektet" bliver igangsat i oktober 2018, der er afholdt møde med den ansvarlige for projektet, Majoriaq, i februar måned, som kunne meddele, at de udover eksisterende personale vil ansætte yderligere 20 i oktober måned, vi har fået til opgave at rekruttere 5 ufaglærte i den forbindelse.
- Det blev meddelt, at man vil have behov for 60 nye medarbejdere i 2019.
- Der vil derfor være mangel på arbejdsklare personer i Paamiut i starten af 2019, som Majoriaq derfor må tage til sig som en opgave.

Nivi Olsen, formand for Udvalg for Børn og Skole

- Forvaltningen har hodlt kurser for de ufaglærte ansatte ved børneinstitutionerne, dette er i god tråd med de politiske målsætninger.

- MISI afdelingen i Nuuk er flyttet til "Vestre Fængsel".

 

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Invitation til at foreslå kandidater til kommunens CV-database

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Kvalitetsrapport skoleåret 2016/2017

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg, 2B2-4 Qeqertat 2020, Nuuk, Nussuaq bydel

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg, 1A20-1, ”De tre søskende”, Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Projektansøgning, ”De tre søskende”, Svend Jungep Aqqutaa - Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Pakhusene B-31 og B-60 i Paamiut – tilsagn om driftsstøtte efter udført restaurering og transformation.

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Ændring af fundats for Kommuneqarfik Sermersooq’s rejselegat

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sted- og vejnavneråd

Sagsfremstilling

Indstillingerne godkendes med følgende bemærkning:

- Kommunalbestyrelsen er godkender af Sted- og Vejnavnerådet, hvorfor godkendelse af vedtægten ved Sted- og Vejnavnerådet ikke er nødvendigt.  

Bilag

Budgetregulativ 2019

Sagsfremstilling

Indstillingerne godkendes.

Bilag

Vedtægt for visitation til social bolig i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag om oprettelse af Socialråd

Sagsfremstilling

Forslaget godkendes af 7 medlemmer, som er medlemmer af Siumut. Forslaget godkendes ikke af 12 medlemmer, som er følgende: Inuit Ataqatigiit samt Demokraatit. Forslaget afvises.

Forslag om flytning af rensdyr og moskusokser

Sagsfremstilling

Forslaget godkendes af 7 medlemmer, som er medlemmer af Siumut. Forslaget godkendes ikke af 12 medlemmer, som er følgende: Inuit Ataqatigiit samt Demokraatit. Forslaget afvises.

Forslag om muligheden for forbedring af internetforbindelsen i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Forslaget godkendes af 7 medlemmer, som er medlemmer af Siumut. Forslaget godkendes ikke af 12 medlemmer, som er følgende: Inuit Ataqatigiit samt Demokraatit. Forslaget afvises.

Forslag om etablering af bølgeværn i Sermiligaaq

Sagsfremstilling

Forslaget godkendes og sendes videre til Udvalg for Anlæg og Miljø, med en bemærknng om:

- at Bygdebestyrelsen skal høres i forbindelse med sagen.

Evt.

Sagsfremstilling

Rolf Pike (S):

Biskop Sofiannguaq Petersen har i forbindelse med møde i Mednighedsrådet i Ittoqqortoormiit, i marts og aprilmåned, sagt at hun i forbindelse med møder med Selvstyret har fået at vide at Ittoqqortoormiit skal lukkes i 2028. Jeg vil gerne have at biskoppen skal tage sine ord tilbage og sige undskyld til borgerne, da det har skabt unødig uro i befolkningen.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes kl. 17.17.