180315 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
15. marts 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om intern vejledning til Inatsisartutlov om støtte til børn § 21 stk. 4 nr. 4
Udmøntning af midler fra særskilt pulje
Handlingsplan 2018 for forebyggelsesudvalget i Nuuk
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat