180313 Ekstraordinær møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
13. marts 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Nedsættelse af valgbestyrelse
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat