180209 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
9. februar 2018 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Indstilling af medlemmer til Grønlands Stednavnenævn
Organisationsudviklingsprojekt Tasiilaq
Status på anvendelse af bevilling til kompetenceudvikling
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Mary’s Kitchen
Tilsynsrapport vedrørende overholdelse af alkohollovgivning i Tasiilaq, Tiilerilaaq, Kuummiit, Sermiligaaq og Kulusuk
Udmøntning af midler fra særskilt pulje
Serviceaftale med Kofoeds Skole Nuuk
Udpegelse af repræsentant til Kofoeds Skole Nuuks repræsentantskab og bestyrelse
Udpegning af medlemmer til fiskerisamarbejdsgruppe
Sager til Kommunalbestyrelsen
Forslag til Kommuneplantillæg 4E2-1 Niaqornannguaq
Nye affaldsregulativer for 2018
Forslag til Ny Hovedstruktur for Nuuk
Orientering vedr. forslag om ændring i praksis ved udbetaling af offentlig hjælp
Ansøgning om yderligere tilskud til PANAM 2018
Evt.
Lukkede sager
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat