180202 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
2. februar 2018 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Kvartalsvis statusrapport for Udviklingsplanen 2017-2020
Ny faglig organisering af myndighedsområdet
Rejserapport for udvalgsrejse til Paamiut
Beslutninger
Forslag om oprettelse af døgninstitution i Paamiut
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Vedtægt for visitation til social bolig i Kommuneqarfik Sermersooq
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat