171214 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
14. december 2017 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Skema til kommunalbestyrelsesmedlemmers initiativret
Beslutninger
Opfølgning på sundhedskonferencen afholdt i februar 2017 i Qeqertarsuatsiaat
Lokaludvalget i Tasiilaq
Lokaludvalget i Paamiut
Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit
Anvendelse af midler i bygdepuljer 2018
Ejerstrategi: vedtægtsændring og udskiftning af bestyrelsesmedlem Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S
Sager der skal videre til Kommunalbestyrelsen
Godkendelse af valg til kommunens skolebestyrelser 2017
Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer i valgperioden 2013-2017
Regnskab Arctic Winter Games 2016
Status vedrørende automatspiltilladelser
Status vedrørende alkoholbevillinger
Intern delegation af lejlighedsbevilling
Tilsynsrapport vedrørende overholdelse af alkohollovgivning i Tasiilaq, Tiilerilaaq, Kuummiit, Sermiligaaq og Kulusuk
Landsplanredegørelse 2017 ”Det nødvendige samarbejde”
Forslag til Kommuneplantillæg 1A6-3 Qaqortoq & Avannarliit Nuuk
Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk
Sermersooq Business Councils Erhvervsplan 2018
Tillægs – og omplaceringsbevilling 4. kvartal 2017
Eventuelt
Lukkede sager
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat