171127 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
27. november 2017 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Politisk mødekalender for 2018 for Udvalg for Anlæg og Miljø
Udvidelse af B-431 beliggende i Lokalplanområde 1A12 Boligområde ved Adolf Jensensvej
Sager der skal videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1A6-3 Qaqortoq & Avannarliit Nuuk
Landsplanredegørelse 2017 ”Det nødvendige samarbejde”
Eventuelt
Lukkede sager
Godkendelse af dagsorden