171121 Fjerde ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
21. November 2017 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

<p><strong>Medlemmer</strong></p> <p>Asii Chemnitz Narup (IA)</p> <p>Malene Lynge (IA)</p> <p>Charlotte Ludvigsen (IA)</p> <p>Uju Petersen (IA)</p> <p>Harald Bianco (IA)</p> <p>Inge Olsvig-Brandt (IA)</p> <p>Rasmine Geisler (IA)</p> <p>Knud Mathiassen (IA)</p> <p>Henrik Rachlev (IA)</p> <p>Nivi Olsen (D)</p> <p>Randi Vestergaard Evaldsen (D)</p> <p>Justus Hansen (D)</p> <p>Mala H&oslash;y K&uacute;ko (S)</p> <p>Peter Davidsen (S)</p> <p>Thiiooq Knudsen (S)</p> <p>Ane Egede Math&aelig;ussen (S)</p> <p>Jens Kristian Berthelsen&nbsp;(S)</p> <p>Rolf Pike (S)</p> <p>Laura T&aacute;unajik (S)</p>

Randi Evaldsen (D) udebleven.

Knud Mathiassen (IA) er sygemeldt, hvorfor Charlotte Píke (IA) er indkaldt i stedet.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Under behandlingen af 04L, P5, vil Asii Chemnitz Narup (IA) ikke være med til behandlingen af punktet, da hun erklærer sig inhabil.

Under behandlingen af 04H, vil Harald Bianco (IA) ikke være med til behandlingen af punktet, da han erklærer sig inhabil.

Under behandlingen af 06A, vil Ane Egede Mathæussen (S) ikke være med til behandlingen af punktet, da hun erklærer sig inhabil.

Punkt 06A trækkes tilbage af forvaltningen.

Inuit Ataqatigiit tilføjer nr. 31 nyt punkt under muligheder i 04L.

Dagsordenen godkendes med ændringer.

Meddelelser

Sagsfremstilling

<p>2A. Fra borgmesteren</p> <p>2B. Fra de st&aring;ende udvalg</p>

2A. Fra borgmesteren

D.10. oktober var samtlige borgmestre i landet inviteret til et orienteringsmøde med Forsoningskommissionen. Kommissionens rapport udkommer inden udgangen af året, den vil blandt andet indeholde anbefalinger til kommunerne.

D. 10. oktober blev midler fra Sermeq puljen fordelt af kulturråddet.

13.-15. oktober blev Arctic Circle Assembly afviklet i Reykjavik. For første gang var Kommuneqarfik Sermersooq aktivt repræsenteret ved assembly-en, hvori borgmesteren deltog i 2 sessioner som oplægsholder og paneldeltager. På sessionerne var der fokus på bæredygtig udvikling og arktiske strategier fra lokalt perspektiv (dvs. kommunalt niveau) og der var deltagelse fra borgmestre i arktiske byer, såsom Bodø, Akureyri, Longyearbyen og Iqaluit.

Uge 42: Nuuk Nordisk kulturfestval blev afviklet.

D. 17. oktober var der politisk koordinationsgruppemøde. Mødet var temabaseret med ”Boligområdet” – Kommuneqarfik Sermersooq indsendte 3 dagsordenspunkter.

D. 18. oktober var der kulturpolitisk debat i kommunalbestyrelsessalen ifm. Nuuk Nordisk Kulturfestival. På panelet sad borgmester Asii Chemnitz Narup, Gitte Wille (Kulturdirektør fra Region Skåne), Turið Horn (næst forkvinde i byrådets kulturudvalg, Tórshavn Kommune), Jan de Vroede (musiker og tilrettelægger), Doris J. Jensen (Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke) og Lisbeth Poulsen (kunstner). Det var et åbent arrangement for alle borgere.

D. 24. oktober havde borgmesteren møde med Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig.

D. 26. oktober havde borgmesteren besøg af Kammagiit, som et led i de unges virksomhedsbesøg.

27. oktober var Inatsisartuts anlægsudvalg på besøg i Kommunen. Kommunen orienterede om projektet; ”Nuuk City Development” og forinden orienteringen, fik udvalget guidet busrundtur mod den nye bydel.

D. 3. november var borgmesteren inviteret til et møde af en delegation fra det grønlandske hus i Odense og Odense kommune. Delegationen ønskede at drøfte hvad der kunne være af mulige samarbejdsflader mellem Det Grønlandske Hus / Odense kommune og Kommuneqarfik Sermersooq. Ud over borgmesteren, deltog udvalgsformanden for velfærd og arbejdsmarked, Charlotte Ludvigsen på mødet.

D. 7. november havde Kommuneqarfik Sermersooq sammen med Norddanmarks EU-kontor et gå-hjem-møde for kommunens ansatte om, hvilke muligheder kommunen har for at søge midler fra EU. Mødet blev afholdt i kommunalbestyrelsessalen. Det var vækst- og bæredygtighedssekretariatet, der stod for arrangementet.

D. 10. november rejste borgmesteren og kommunaldirektøren til Danmark for at deltage i jobmessen i Århus og København. Borgmesteren og kommunaldirektøren holdt oplæg om ”Nuuk City Development”. Derudover var der almindelig deltagelse fra administrationen. Jobmessen blev arrangeret af selvstyret og blev afholdt d. 11. og 12. november hhv. i Århus og København.

D. 16. november var borgmesteren i Nuussuup Atuarfia for at orientere 10. klasses elever hvad kommunalbestyrelsen laver.

D. 16. november var der ”Åben Kommune” arrangement i Katuaq for borgere. Temaet var ”Nuuk City Development”.

D. 17. november åbnede borgmesteren officielt AKO Miniklubben i AHL.

D. 22. november er der ”Åben kommune” arrangement i borgerservice for borgere. Temaet er ”budget 2018”.

D. 23. november uddeler Kommuneqarfik Sermersooq ildsjælepriser til borgere, der har gjort en særlig indsats til gavn for andre her i kommunen. I år skal prisuddelingen ske i Nuuk Centret. For at komme i betragtning til Ildsjæleprisen, skal deres særlige indsats, som ildsjælene lægger for dagen, komme fællesskabet i byen, bygden eller hele kommunen til gode. Ildsjælenes virke skal ligge inden for det erhvervsmæssige, kulturelle eller sociale område.

D. 24. november skal borgmesteren mødes med den islandske generalsekretær for at drøfte mulige samarbejdaftaler om kunst og kultur.

D. 24. november bydes Martha Lund Olsen velkommen som direktør for Forvaltningen for Børn og Familie.

D. 27. november skal borgmesteren holde møde med Nalakkersuisoq for Erhverv Hans Enoksen om erhvervsudviklingsmuligheder i Østgrønland.

D. 29. november indvies den nye bygning til Center For Naturvidenskabelige Uddannelser og Grønlands Center For Sundhed I Nuuk.

D. 1. december deltager borgmesteren i International High-level Conference “The Sustainable Development Goals in the Arctic: Local and Global Perspectives, som afholdes i København.

Danmark for at deltage i jobmessen i Århus og København. Borgmesteren og kommunaldirektøren holdt oplæg om ”Nuuk City Development”. Derudover var der almindelig deltagelse fra administrationen. Jobmessen blev arrangeret af selvstyret og blev afholdt d. 11. og 12. november hhv. i Århus og København.

D. 16. november var der ”Åben Kommune” arrangement i Katuaq for borgere. Temaet var ”Nuuk City Development”.

D. 17. november åbnede borgmesteren officielt AKO Miniklubben i AHL.

D. 22. november er der ”Åben kommune” arrangement i borgerservice for borgere. Temaet er ”budget 2018”.

D. 23. november uddeler Kommuneqarfik Sermersooq ildsjælepriser til borgere, der har gjort en særlig indsats til gavn for andre her i kommunen. I år skal prisuddelingen ske i Nuuk Centret. For at komme i betragtning til Ildsjæleprisen, skal deres særlige indsats, som ildsjælene lægger for dagen, komme fællesskabet i byen, bygden eller hele kommunen til gode. Ildsjælenes virke skal ligge inden for det erhvervsmæssige, kulturelle eller sociale område.

D. 24. november skal borgmesteren mødes med den islandske generalsekretær for at drøfte mulige samarbejdaftaler om kunst og kultur.

D. 24. november bydes Martha Lund Olsen velkommen som direktør for Forvaltningen for Børn og Familie.

D. 27. november skal borgmesteren holde møde med Nalakkersuisoq for Erhverv Hans Enoksen om erhvervsudviklingsmuligheder i Østgrønland.

D. 29. november indvies den nye bygning til Center For Naturvidenskabelige Uddannelser og Grønlands Center For Sundhed I Nuuk.

D. 1. december deltager borgmesteren i International High-level Conference “The Sustainable Development Goals in the Arctic: Local and Global Perspectives, som afholdes i København.

2B. Fra de stående udvalg

Malene Lynge (IA) formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

1. Ledende kommunetekniker Christian D. Andersen og Direktør i Forvaltningen for Anlæg og Miljø Mike J. Kristiansen har, efter hhv. 6 og 4 års ansættelse i forvaltningen, skiftet job til kommunens byudviklingsselskab NCD A/S. Der er tale om virksomhedsoverdragelse. Der blev afholdt afskedsreception for Mike J. Kristiansen d. 15. november for inviterede.

2. Stabschef Hans Henrik W. Johannsen er indtil videre konstitueret som Direktør i Forvaltning for Anlæg og Miljø.

3. I det meste af november måned er 2 ud af kommunens 3 byggesagsbehandlere på kompetencegivende kursus i Brandteknisk Byggesagsbehandling i Snekkersten i Danmark. Der er tale om et relativt intensivt kursus med en uges indlagt praktikophold. Her har Helsingør Kommune beredvilligt stillet sig til rådighed.

4. Det, der i mange år har været et efterspurgt og stort ønske, er nu endelig lykkes. Alle medarbejdere indenfor beredskabet har gennemført et grunduddannelsesforløb. Det er ikke bare betryggende men også meget glædeligt.

5. Vi ved godt, at kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor beredskabet ikke kan gøre det alene, og derfor er vi begyndt at udskifte beredskabsudstyr, der har udlevet deres tid. Vi er således tilfredse med at kunne sige, at vi er så godt som færdige med at udskifte outdated udstyr på østkysten - og er især glade for, at enkelte bygder nu kan udskifte deres trillebører med en ATV.

6. Anlægsbyggerierne i kommunen går stort set uden undtagelse godt. Og 2017 ser ud til at blive et rekordår for anlægsarbejderne i kommunen. Indtil nu er der således overordnet set brugt omkring 255 mio. kr. til anlæg i 2017.

7. Jeg har været sygemeldt i perioden 10. Oktober til 5. November. I denne periode varetog næstformand, Justus Hansen, lederskabet i udvalget. Jeg kan med glæde meddele at min behandling var en succes og jeg vil samtidig gerne udtrykke min dybeste taknemmelighed overfor alle dem, der har sendt mig hilsner og ønske om god bedring - det varmer i en svær tid og betyder alverden.

Uju Petersen (IA) formand for Udvalg for Børn og Familie

1. Det går fremad med Udviklingsplanen 2017-2020 og man er i gang med arbejdet med tilsynet.

2. Udvalget tager til udvalgsrejse til Paamiut i dagene 25. -29. november 2017. her vil udvaæget afholde borgermøde og have møde med Børn-og Familieområdet.

3. Den 24. november 2017 hilser udvalget officielt på den nye direktør for Forvaltningen for Børn og Familie.

4. Det nye krisecenter ved Tasiilaq åbner pr. 1. december 2017, og i den forbindelse vil der være navnekonkurrence.

Charlotte Ludvigsen (IA), formand for Udvalg for velfærd og Arbejdsmarked.

1. Den 6. november 2017 holdt formanden møde med Mannassinnguaq Noahsen samt Anda Nathanielsen, medlemmer af bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat. På mødet blev forskellige tiltag foranlediget af Sundhedsaftalen, drøftet.

2. Den 15. november deltog formanden i et borgermøde om hjemløshed, arrangeret af folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen. På mødet deltog blandt andre medlemmer af Naalakkersuisut Sara Olsvig samt Erik Jensen og forskellige NGO’ere, herunder Frelsens Hær, samt Kofoed Skole.

3. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har holdt møder med forskellige NGO’ere, herunder Røde Kors samt Lions Club.

4. I ultimo november og primo december holder medarbjedere ved ældreområdet i Paamiut kurser i bl.a. kommunikation.

Der vil blive holdt kurser, arrangeret af Aalborg Kommune, for personale ved ældreområdet. Kurset vil bl.a. oplære personalet om opsyn og monitorering af de ældres helbred.

5. I løbet af november blev Piorsaavik midlertidig lukket. Der vil være orientering omkring dette til udvalgsmødet ved Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.

Nivi Olsen (D), formand for Udvalg for Børn og Skole.

1. Udvalgsmødet til Ittoqqortoormiut er blevet aflyst I stedet bliver der arrangeret møde med de forskellige områder via videokonference, herunder inspektør ved folkeskolen samt fritidsinspektør

2. Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititap Ittoqqortoormiunut angalanissaraluata. Der blev det bl.a. drøftet hvilke udfordringer der er i Ittoqqortoormiit og hvilke tiltag der er lykkedes.

3. Der er konstateret skimmelsvamp i Ukaliusaq skolen (USK). Man er i gang med undersøgelser og der vil være orienteringer herom.

4. I dagene 11.-12. december er inspektørerne ved alle folkeskoler inviteret til konference hvor også udvalget er inviteret. I konferencen skal det drøftes hvilke udfordringer der er på området i dag.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Valg af bestyrelsesmedlemmer til plejehjem

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Tilskudsregler inden for idræt og fritid i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Politisk mødekalender for 2018

Sagsfremstilling

Indstillingerne godkendes.

Bilag

Kodeks for politisk arbejde i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

1. Viceborgmester Nivi Olsen (D) styrede behandlingen af punktet.

Indstillingerne godkendes.

Bilag

Ungdomskommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Indstillingerne godkendes.

Bilag

Projektansøgning, De tre søskende, Svend Jungep Aqqutaa - Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Projektansøgninger på Qeqertat, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4A8-1 Ningitsivik, Nuuk, Qinngorput bydel

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Servicekontrakt med Nanu Travel for 2018

Sagsfremstilling

Indstillingerne godkendes.

Bilag

Servicekontrakt 2018 med Destination East Greenland

Sagsfremstilling

Harald Bianco (IA) deltager ikke ved behandlingen af punktet, da han er inhabil.

Indstillingerne godkendes.

Bilag

Servicekontrakt 2018-21 med Sermersooq Business Council

Sagsfremstilling

Indstillingerne godkendes.

Bilag

Indskydelse af boligafdelinger til Iserit A/S

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017

Sagsfremstilling

Indstillingerne godkendes.

Bilag

Budget 2018 2. behandling

Sagsfremstilling

Tilføjelse af ny punkt nr. 31.

Asii Chemnitz Narup (IA) deltager ikke ved behandlingen af P5.

Indstillingerne godkendes af alle med bemærkning om:

- at infrastrukturbidraget tages af takstbladet.

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Charlotte Ludvigsen (IA): Taksigelse for året der gik, på vegne af Inuit Ataqatigiit.

Laura Táunâjik (S): Forspørgsel angående politisk psørgsmål til administrationen

Nivi Olsen (D) Taksigelse for året der gik, på vegne af Demokraatit.

Peter Davidsen (S) Taksigelse for året der gik, på vegne af Siumut.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes kl. 19.05