171121 Fjerde ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
21. november 2017 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Valg af bestyrelsesmedlemmer til plejehjem
Tilskudsregler inden for idræt og fritid i Kommuneqarfik Sermersooq
Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Beslutninger
Politisk mødekalender for 2018
Kodeks for politisk arbejde i Kommunalbestyrelsen
Ungdomskommunalbestyrelse
Projektansøgning, De tre søskende, Svend Jungep Aqqutaa - Nuuk
Projektansøgninger på Qeqertat, Nuuk
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4A8-1 Ningitsivik, Nuuk, Qinngorput bydel
Servicekontrakt med Nanu Travel for 2018
Servicekontrakt 2018 med Destination East Greenland
Servicekontrakt 2018-21 med Sermersooq Business Council
Indskydelse af boligafdelinger til Iserit A/S
Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017
Budget 2018 2. behandling
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat