171109 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
8. november 2017 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Valg af bestyrelsesmedlemmer til plejehjem
Nye undervisningsmetoder – Flip The Classroom
Indkøb af sportstøj til børn og unge, gennem fritidspas-ordningen
Status på ansøgning til UNESCO-Verdensarv, Tasiilaq
Orientering om status på flytning af erhvervsområder
Beslutninger
Tilsagn om driftsmidler til Grønlands National Galleri
Bygdepulje 2017
Ansøgning om alkoholbevilling type A til Jajja.gl
Høringssvar på rensdyr- og moskusjagt vinter 2018
Venskabsbysamarbejdet med Aalborg
Sager der skal videre til Kommunalbestyrelsen
Tilskudsregler inden for idræt og fritid i Kommuneqarfik Sermersooq
Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Politisk mødekalender for 2018
Kodeks for politisk arbejde i Kommunalbestyrelsen
Ungdomskommunalbestyrelse
Servicekontrakt med Nanu Travel for 2018
Servicekontrakt 2018 med Destination East Greenland
Servicekontrakt 2018-21 med Sermersooq Business Council
Sermersooq Business Councils Erhvervsplan 2018
Projektansøgning, De tre søskende, Svend Jungep Aqqutaa - Nuuk
Projektansøgninger på Qeqertat - Nuuk
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4A8-1 Ningitsivik, Nuuk, Qinngorput bydel
Indskydelse af boligafdelinger til Iserit A/S
Tillægs– og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017
Anden behandling af budget 2018
Eventuelt
Lukkede sager
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat