171101 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
1. november 2017 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Statusrapport for Udviklingsplanen
Beslutninger
Ny kompetenceplan for børn og familier
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017
Evt.
Lukkede sager
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat