171030 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
30. oktober 2017 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Projektansøgninger på Qeqertat, Nuuk
Projektansøgning, De tre søskende, Svend Jungep Aqqutaa - Nuuk
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4A8-1 Ningitsivik, Nuuk, Qinngorput bydel
Byggefelt 27, 29 og 30 beliggende i Lokalplanområde 4A2-2, Taqissorfik
Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017
Evt.
Lukkede sager
Godkendelse af referat